Bilheteira
{[{ office.name }]} 2D 3D IMAX
{[{ price.name }]} {[{ price.price2_d }]} AKZ {[{ price.price3_d }]} AKZ {[{ price.price_imax }]} AKZ